اشتراک ارسال این صفحه به یک دوست

۱/     تماس با دفتر نشريه (تلفن: ۸۸۹۵۴۰۴۱-۰۲۱) و درخواست ارسال فرم اشتراک و یا دانلود آن.
۲/     تکميل فرم اشتراک.
۳/     واريز حق اشتراک به شماره حساب جاري ۱۸۸۲۸۷۴۵۲۷ بانک ملت، شعبه ميدان دکتر فاطمي (کد ۶۷۰۲۵)، به نام «نشريه سازمان برتر».

توضیح: حق اشتراک یکساله نشریه (۶ شماره)

تهران: ۵۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰۰,۰۰۰ ریال بهای نشریه و ۲۰۰,۰۰۰ ریال هزینه پست)

شهرستان: ۵۶۰,۰۰۰ ریال (۳۰۰,۰۰۰ ریال بهای نشریه و ۲۶۰,۰۰۰ ریال هزینه پست)

۴/     ارسال فيش واريزی به شماره فکس ۸۸۹۵۰۴۷۵-۰۲۱ و نگهداری اصل فيش تا زمان دريافت اولين شماره نشريه بعد از اشتراک.

 

download-icon-orangeدانلود فرم اشتراک