جدول تبدیل تاریخ های شمسی و میلادی

برای دیدن جدول در سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

 

همچنین می توانید این فایل اکسل را دانلود کنید و برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی از آن استفاده کنید

و این فایل اکسل را دانلود کنید و برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی از آن استفاده کنید

 

راهنمای استفاده از جدول تبدیل تاریخ‏

قاعده کلی:‏

‏۱- ماه و روز شمسی را در جدول پیدا ‏کنید، ماه و روز میلادی در زیر آنها ‏نوشته شده است. (برای مثال ۲۲ مرداد ‏معادل ۱۳ آگوست می‌شود.) ‏
‏‏۲- برای تبدیل سال شمسی به سال میلادی، ‏از تاریخ ۱/۱ تا آخر ۱۰/۱۰ سال شمسی را ‏با عدد ۶۲۱ و از ۱۰/۱۱ تا پایان اسفند ‏را با عدد ۶۲۲ جمع کنید. (برای مثال اگر ‏تاریخ تولد شما ۱۳۴۷/۱۰/۹ باشد، معادل ‏میلادی آن ۱۹۶۸/۱۲/۳۰ می‌‌شود و  اگر ‏‏۱۳۴۷/۱۰/۱۲ باشد، معادل میلادی آن ‏‏۱۹۶۹/۱/۲ می‌شود.)

موارد استثناء:‏

اگر سال مورد نظر شما جزء یکی از سال‌های ‏زیر است به این موارد دقت کنید:‏
‏۱- سال‌های ۱۳۲۱، ۱۳۲۵، ۱۳۲۹، ۱۳۳۳، ‏‏۱۳۳۷ کبیسه هستند و تاریخ ۱۲/۳۰ شمسی در ‏همه این سال‌ها معادل ۳/۲۱ سال میلادی ‏است.‏
‏۲- سال‌های ۱۳۲۲، ۱۳۲۶، ۱۳۳۰، ۱۳۳۴، ‏‏۱۳۳۸، از تاریخ ۱/۱ تا پایان ۱۲/۹ شمسی ‏باید معادل‌های میلادی را یک روز به جلو ‏ببریم. ضمناً چون ماه فوریه میلادی در این ‏سال‌ها ۲۹ روزه (کبیسه) است، تاریخ ۱۲/۹ ‏در این سال‌ها معادل ۲/۲۹ میلادی می‌شود.‏
‏۳- در سال‌های ۱۳۴۲، ۱۳۴۶، ۱۳۵۰، ۱۳۵۴، ‏‏۱۳۵۸، ۱۳۶۲، ۱۳۶۶، ۱۳۷۰، ۱۳۷۴ از تاریخ ‏‏۱۲/۱۰ تا تاریخ ۱۲/۳۰ شمسی باید ‏معادل‌های میلادی را یک روز به عقب ببریم. ‏ضمناً ماه فوریه در سال‌های میلادی معادل ‏این سال‌ها، ۲۹ روزه است.‏
‏۴- در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۷۸، ۱۳۸۲، ۱۳۸۶، ‏‏۱۳۹۰، ۱۳۹۴، ۱۳۹۸ از تاریخ ۱۲/۱۰ تا ‏تاریخ ۱۲/۳۰ شمسی باید معادل‌های میلادی ‏را یک روز به عقب ببریم. ضمناً در سال‌های ‏میلادی معادل این سال‌ها، ماه فوریه ۲۹ ‏روزه است.‏
‏۵- سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۷۹، ۱۳۸۳، ۱۳۸۷، ‏‏۱۳۹۱، ۱۳۹۵، ۱۳۹۹ کبیسه هستند و از ‏تاریخ ۱/۱ تا ۱۲/۳۰ باید معادل‌های ‏میلادی را یک روز به عقب ببریم. ضمناً ‏‏۱۲/۳۰ در این سال‌ها معادل ۳/۲۰ میلادی ‏است.‏

نکته ۱: در سال‌های کبیسه میلادی، ماه ‏فوریه به جای ۲۸ روز ۲۹ روز است.‏

نکته ۲: در سال‌های کبیسه شمسی، ماه اسفند ‏به جای ۲۹ روز ۳۰ روز است.‏